Biography

Aleksandar Krstić magistar prim. umetnosti Diplomirao na Akademij Lepih Umetnosti u Beogradu, na smeru Grafički dizajn, 2005.godine. Kasnije završio i magistraturu. Pored dizajnerskog posla bavim se i slikarstvom profesionalno, moje slike se nalaze u mnogim privatnim kolekcijama u zemlji i svetu.

Lives and Works: Srbija, Ćuprija

Aleksandar Krstić joined SerbianaArt on 04.08.2011..

Random select artworks